NO | EN
inkrement

Vi setter læring i system A systematic approach to learning

Inkrement utvikler løsninger for læring og sertifisering Inkrement develops software for learning and certification

Vi har 20 års erfaring med å utvikle programvare for kartlegging, læring og sertifisering. Våre produkter er modulbaserte slik at du kan sette sammen en løsning som passer ditt behov. With more than 20 years of experience in designing learning platforms, our modular solutions make it easy for you to specify your exact requirements.

distribute
Distribute er en læringsplattform for elæring på nett og mobil. Mobilen forandrer hvordan elæring brukes: Deltagerne ønsker å bruke mobil, og kursansvarlige vil ha et system som er enkelt å bruke. Distribute passer godt for små og mellomstore bedrifter som vil komme raskt i gang med elæring. Distribute is an online learning platform. Mobile communication is changing how e-learning is both used and distributed. With this in mind, Distribute has been built for mobile usage. Our modular approach means that we can tailor a solution to meet your needs and ensure you can implement an easy to use learning management system for both learners and administrators
campus inkrement
Campus Inkrement er en læringsplattform for omvendt undervisning. Den er tilpasset skolesektoren og brukes av mer enn 2000 lærere i Norge. Campus inneholder verktøy som lar læreren følge opp elevenes lekser. I tillegg er det enkelt å lage egne kurs. Lektor Thue er pedagogisk ansvarlig for Campus Inkrement. Campus Inkrement is a learning platform tailored for the flipped classroom. With built in tools for creating courses and following up on students’ homework, Campus makes using the flipped classroom approach easier for both teachers and students. The platform is a market leader in Norway with thousands of teachers using Campus each week.
sport certifier
SportCertifier er en tjeneste for idretter med behov for sertifisering. Tjenesten dekker alle steg fra publisering av kursoversikt, via administrasjon av instruktører til betaling og utsendelse av medlemskort. Et godt sertifiseringsprogram gir både økt kvalitet og økte inntektsmuligheter for idrettsforbund. SportCertifier is a cloud service designed to manage all aspects of running a sports certification program. The service manages all aspects of certification from the publishing of courses, payment, monitoring individual progress and also the recording of certification awards. For decentralised sports clubs and associations, SportCertifier leads to increased revenue opportunities and lower administration

Skreddersydde løsninger

Vi hjelper deg med alt fra utvikling og drift av større systemer, til apps på iOS og Android.

Ren Utøver

På oppdrag fra Transform har vi utviklet læringsplattformen som brukes til Ren Utøver, et program som brukes av idrettsforbund over hele verden for å bekjempe doping.

Radius Regnemester

I Radius Regnemester øver man på hoderegning med hovedfokus på regnestrategier. Løsningen for Cappelen Damm består av forfatterverktøy/CMS, nettsted og apper for telefon/nettbrett.

Våttkort

Sammen med Norges Padleforbund har vi utviklet en nett- løsning for administrasjon av kurs og sertifikater for "Våttkort". Løsningen er helt sentral i forbundets arbeid med HMS og internkontroll.

Digitale kartleggingsprøver

På oppdrag for Sonans har vi utviklet en skreddersydd plattform for digitale kartleggingsprøver til bruk i undervisningen. Basert på resultatet fra disse prøvene kan hver elev få satt sammen øvingshefter som er tilpasset eget nivå. Kompetansekartleggingen hjelper også læreren gi direkte veiledning og oppfølging av hver enkelt elev.

Ren Utøver

På oppdrag fra Transform har vi utviklet læringsplattformen som brukes til Ren Utøver, et program som brukes av idrettsforbund over hele verden for å bekjempe doping.

Kontakt:

Inkrement as

Org. nr:Org. no: 889 109 602

Besøksadresse:Visiting address:

Tollbodgata 2

4611 Kristiansand

Norway

Epost:Email:

epost@inkrement.no